Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025

zorgverzekering-veranderingen

Vanaf 1 januari 2025 staan er enkele significante veranderingen op stapel in de zorgverzekeringswereld, die mogelijk impact kunnen hebben op jouw financiën, dekking en besluitvorming. In dit artikel tracht ik deze veranderingen nauwkeurig te analyseren en uit te leggen wat ze voor jou kunnen betekenen.

Hoeveel stijgt de zorgpremie in 2025?

Er zijn verschillende sterke signalen die erop wijzen dat de zorgpremie in 2025 opnieuw gaat stijgen. Hoeveel de zorgpremie zal stijgen is op dit moment moeilijk te zeggen. Ga er in iedergeval van uit dat je meer moet gaan betalen per 2025 voor je zorgverzekering.

De uitgaven en kosten onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die de basis vormt voor de verplichte ziektekostenverzekering, blijven alsmaar toenemen.

Jaar Uitgaven Zvw
2022 51,1 miljard*
2023 54,6 miljard
2024 60,8 miljard
2025 63,8 miljard
2026 66,9 miljard

Bron

Wat betekent dat voor mij?

Als wij de zorgkosten en premies in het recente verleden bekijken en deze trend doorzetten, voorzien wij een stijging tussen de 8 en 12 euro per maand voor de basiszorgverzekering. Neem bijvoorbeeld een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen.

Dit zou resulteren in een toename van de maandelijkse kosten met 16 tot 24 euro. Het is belangrijk op te merken dat kinderen via de ouders ‘gratis’ meeverzekerd blijven.

Waarom stijgt de zorgpremie 2025 opnieuw?

De Nederlandse bevolking vergrijst gestaag, wat betekent dat we gemiddeld ouder worden en chronische ziekten vaker voorkomen. Deze trend zorgt voor een constante stijging van de zorgkosten. Verzekeraars worden daardoor geconfronteerd met hogere uitgaven voor de vergoeding van medische diensten, waardoor uiteindelijk de verzekerden, zoals jij, de rekening gepresenteerd krijgen.

Om deze toenemende kosten te compenseren, zien zorgverzekeraars zich genoodzaakt hun premies ook in 2025 te verhogen. Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn dat de overheid bepaalde belastingen verhoogt. Uit gegevens van de OECD en het CBS blijkt dat Nederland internationaal gezien op de negende plaats staat wat betreft de zorguitgaven per inwoner.

Zorgplicht nakomen Zorgverzekeraar 2025

In 2025 kan de zorgpremie zelfs een hogere stijging dan gebruikelijk doormaken. Dit komt doordat zorgverzekeraars dan meer financiële middelen moeten toewijzen aan het nakomen van de zorgplicht. Wij zullen je hier in het kort uit leggen wat hier precies aan de hand is.

Op dit moment voldoen de vier grootste zorgverzekeraars van Nederland, namelijk Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis, niet volledig aan de vereisten van de zorgplicht. Zij dienen hun aanpak op korte termijn te verbeteren, omdat zij momenteel niet volledig voldoen aan de vastgestelde normen.

Langere wachtlijsten 2025

In verschillende regio’s in Nederland zijn de wachtlijsten voor behandelingen de gestelde normen overstegen, vanwege het tekortschieten van verzekeraars in het nakomen van hun zorgverplichtingen. Verzekerden ervaren soms aanzienlijke vertragingen voordat ze behandeld kunnen worden.

Twee grote verzekeraars, Menzis en CZ, hebben zelfs dermate ernstige tekortkomingen dat zij een formele waarschuwing hebben ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De exacte inhoud van deze waarschuwing is niet openbaar. Deze informatie wordt pas vrijgegeven als de verzekeraars binnen een half jaar onvoldoende verbetering laten zien.

Eigen risico per behandeling 150 euro

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat er een grote kans bestaat dat het eigen risico per behandeling vanaf 2025 maximaal 150 euro zal bedragen. Voormalig minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, heeft initiatieven genomen om de structuur van het verplichte eigen risico voor medisch-specialistische zorg te herzien. Dit zal resulteren in een verlaging van de financiële barrière voor ziekenhuiszorg, waardoor mensen minder snel zullen afzien van zorg wanneer dit nodig is.

Eigen risico blijft 385 euro

In de Tweede Kamer is er een meerderheid die voorstander is van het afschaffen of aanzienlijk verlagen van het eigen risico. Onlangs stemde de PVV echter tegen afschaffing, omdat de partij van mening is dat een dergelijke ingrijpende wijziging moet worden vastgelegd in een regeerakkoord. Dit kan echter pas op zijn vroegst per 1 januari 2026 plaatsvinden, aangezien het huidige demissionaire kabinet het eigen risico tot en met 2025 heeft bevroren op 385 euro.

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten aan Zorgwijzer dat een dergelijke wetswijziging van de Zorgverzekeringswet minimaal 1,5 jaar in beslag zal nemen. Hierdoor lijkt de kans op afschaffing van het eigen risico in 2026 klein.

Fysiotherapie in basispakket 2025?

Meer dan vier miljoen Nederlanders zijn niet verzekerd voor aanvullende fysiotherapie, waardoor een aanzienlijk aantal mensen niet de benodigde zorg ontvangt. Dit resulteert in een ongelijkheid tussen degenen die wel en niet in staat zijn om fysiotherapie te betalen.

Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt momenteel of fysiotherapie vanaf 2025 opnieuw onderdeel kan worden van het basispakket. De exacte uitwerking hiervan blijft echter nog onduidelijk. Zodra er meer nieuws hier over bekend is gemaakt zullen wij dit beschrijven in onze blogs.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte omtrent de laatste veranderingen in 2025 rondom de zorgverzekering, zorgpremie, eigen risico en zorgtoeslag.

Voeg deze pagina toe aan je favorieten in je browswer en meld je gratis aan voor onze premie alert.

5/5 - (1 stemmen)
Deel dit bericht:
Picture of Redactie Zorgverzekering Online
Redactie Zorgverzekering Online

"Maak kennis met Tim de Jonge, een doorgewinterde expert in de wereld van zorgverzekeringen en mede-eigenaar van Zorgverzekering Online. Met meer dan 10 jaar ervaring op zijn naam, is Tim een autoriteit in zijn vakgebied. Zijn diepgaande kennis en passie voor zorgverzekeringen hebben Zorgverzekering Online geholpen om uit te groeien tot een betrouwbare bron voor informatie en advies op het gebied van zorgverzekeringen. Ontdek de expertise van Tim en zijn toewijding aan het helpen van mensen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun zorgverzekeringen op onze website."

“Maak kennis met Tim de Jonge, een doorgewinterde expert in de wereld van zorgverzekeringen en mede-eigenaar van Zorgverzekering Online.

Met meer dan 10 jaar ervaring op zijn naam, is Tim een autoriteit in zijn vakgebied. Zijn diepgaande kennis en passie voor zorgverzekeringen hebben Zorgverzekering Online geholpen om uit te groeien tot een betrouwbare bron voor informatie en advies op het gebied van zorgverzekeringen.

Ontdek de expertise van Tim en zijn toewijding aan het helpen van mensen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun zorgverzekeringen op onze website.”

Inhoudsopgave