Fysiotherapie vergoeding 2025

Overzicht zorgverzekering vergoeding voor fysiotherapie in 2025. Ontdek de vergoedingen vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

fysiotherapie-vergoeding

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie betreft een paramedisch domein gericht op het behandelen van klachten aan het bewegings- en ondersteuningssysteem van het menselijk lichaam. Het hoofddoel van deze behandeling is het verminderen of elimineren van pijn bij de patiënt, het optimaliseren van hun functioneren, ondersteunen bij het herstel na blessures, en het verbeteren van de functie van specifieke lichaamsdelen.

Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren in verschillende vakgebieden, zoals:

 • Manuele fysiotherapie
 • Oefentherapie
 • Sportfysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie

Inhoudsopgave

Fysiotherapie basisverzekering 2025

Alleen in bepaalde situaties kan het voorkomen dat je vergoeding krijgt voor fysiotherapie vanuit je basisverzekering 2025. In de meeste gevallen ben je echter afhankelijk van vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoedingen vanuit het basispakket in 2025:

 • Fysiotherapie bij een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’
 • Fysiotherapie bij COPD
 • Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup
 • Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
 • Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen
 • Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname
 • Fysiotherapie na langdurige klachten als gevolg van corona
 • Fysio- en oefentherapie voor een valpreventieve beweeginterventie

Chronische lijst 2025

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie een essentiële rol heeft in de gezondheid van de patiënt.

Aandoeningen die onder andere in de chronische lijst staan, zijn:

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis


Wil je de hele lijst bekijken? Wij verwijzen je door naar de website van de Rijksoverheid: Kijk hier voor de volledige lijst aandoeningen op de chronische lijst.

Voorwaarden fysio vergoeding 2025 basispakket

Voor alle vergoedingen gelden eigen voorwaarden. Wanneer je recht hebt op fysiotherapie 2025 vergoeding vanuit het basispakket gelden de volgende voorwaarden;

 • Voor elke chronische aandoening betaal je eenmalig zelf de kosten van de eerste 20 behandelingen, ongeacht of je van zorgverzekeraar wisselt.
 • Behandelingen die vallen onder de basisverzekering worden verrekend met het eigen risico van de verzekerde.
 • Controleer of jouw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met jouw fysiotherapeut; anders loop je het risico een deel van de kosten zelf te moeten dragen (keuze vrijheid 2025)
 • In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts niet vereist voor een bezoek aan de fysiotherapeut, tenzij expliciet anders bepaald door de zorgverzekeraar. Echter, bij (chronische) aandoeningen is een diagnose door een arts of specialist vereist.

Fysiotherapie kinderen basisverzekering

Voor kinderen gelden dezelfde voorwaarden als voor volwassenen. Echter betaal je geen eigen risico voor de gemaakte zorgkosten vanuit de fysio behandelingen. Bekijk het tabel voor fysiotherapie vergoeding volwassenen hierboven.

Aanvullende verzekering fysiotherapie

Consumenten met verschillende klachten die niet als chronisch worden beschouwd, hebben de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor fysiotherapie. Een alternatief is om de behandelingen uit eigen zak te betalen.

De vergoedingen in 2025 voor oefentherapie Cesar/Mensendieck vanuit een aanvullend pakket zijn gelijk aan die voor fysiotherapie.

Dit geldt echter niet voor manuele therapie. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed voor manuele therapie verschilt per verzekeraar en is doorgaans lager. Het is daarom raadzaam om je polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor specifieke vergoedingen en voorwaarden.

Daarnaast zijn er aparte vergoedingen voor fysiotherapie na een ongeval.

Voorwaarden vergoeding fysiotherapie

Het is anno 2025 niet meer vereist om een verwijsbrief van de huisarts te hebben om naar de fysiotherapeut te gaan en in aanmerking te komen voor vergoeding. De vergoedingen hieronder gelden voor fysiotherapeuten die prijsafspraken hebben met de zorgverzekeraar. Indien de behandeld fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar, kan de vergoeding voor de patiënt lager uitvallen. Voor meer informatie hierover, raadpleeg dan jouw verzekeraar. Het eigen risico is niet van toepassing.

4.8/5 - (38 stemmen)